1. Společensky prospěšný cíl

1a) Vytvářet a udržovat pracovní místa pro  znevýhodněné osoby na trhu práce, především pro zdravotně, mentálně a fyzicky nemocné.
1b) integrace těchto osob a jejich lepší přijetí společností, jako pracující síla.
1c) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

Například. Pravidelně se konají porady všech zaměstnanců a jsou vyslechnuty jejich názory na provoz a směřovaní.

2. Sociální prospěch

2a) integrace osob ze znevýhodněných skupin, zlepšování jejich pracovního sebevědomí a tím lepší přijetí na pracovním trhu i společensky.
2b) zaměstnanci se účastní na směrování podniku.

Například. Pravidelně se konají porady všech zaměstnanců a jsou vyslechnuty jejich názory na provoz a směřovaní.

3. Ekonomický prospěch

3a) Více jak 51 % zisku je přednostně používán na rozvoj sociálního podniku a nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů.
3b) Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi
3c) Tržby tvoří více jak 70 % z celkového výnosu podniku.

4. Environmentální prospěch

4a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby a provozování aktivit prospívajících životnímu prostředí.

Například: nevyužívá plastové obaly, ale znovupoužitelné skleněné lahve, hliníková a kovová víčka, která při vracení třídíme a svážíme do sběru.  Používáme výrobky na čištění, které jsou snadno odbouratelné a šetrné k životnímu prostředí ( jako chlor, kyslík atd). Používá nízkoenergetické spotřebiče. Biologický odpad kompostujeme. Znovupoužitelný obalový materiál. Využíváme především lokální dodavatele a odběratele. Například: Rohlík.cz, Kačaba kavárna, obchody u Lidušky, farmářské trhy a obchody atd.

5. Místní prospěch

5a) Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby.
5b) využívání přednostně místních zdrojů:
  5b1) zaměstnává především místní obyvatele přes NO Ledovec a podobné
  5b2) nakupuje především od místních dodavatelů: pro limitované edice používáme sezónní plodiny z místních sadů, samosběr, nebo nakupujeme od plzeňských firem (Brzica, bidfood), čaj a cukr od české firmy Milota s.r.o, lahve česká firma Sedláček – třeboňsky med, víčka -český výrobce Adpack, etikety – česká firma grafiko print, termoboxy  – česká firma wespa.
5c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry, jako jsou neziskové organizace starající se o zdravotně, mentálně a fyzicky nemocné.

Například: Ledovec z.s., Možnosti tu jsou o.p.s.

Nákupní košík
sleva 8 % na první objednávku


    Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.